Автори досвіду

воскресенье, 4 января 2015 г.


Анотація

Зміст
 
 
Зміни які відбуваються в нашому суспільстві справляють істотний вплив на хід просвітницьких реформ і загальний стан освітньої системи. В Проекті Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 роки записано: «Освіта мусить перетворитися на систему, здатну до саморегуляції - відповідно до викликів суспільного розвитку, які постійно змінюються. Освіта має перетворитися на ефективний важіль економіки знань, на інноваційне середовище, у якому учні й студенти отримують навички і вміння самостійно оволодівати знанням протягом життя та застосовувати це знання в практичній діяльності. Освіта має продукувати індивідів, здатних забезпечити прискорене економічне зростання і культурний розвиток країни, свідомих, суспільно активних громадян, конкурентоспроможних на європейському і світових ринках праці. Освіта має стати реальною гарантією забезпечення високих соціальних стандартів». Тому проблема організації профільного навчання в даний час стає як ніколи актуальною і затребуваною,  оскільки одне з ключових місць в ній займає підготовка особистості  здатної до самовизначення у своєму професійному майбутньому. Саме організація профільного навчання  визначає  якість та рівень майбутньої професійної діяльності молодих людей.
Анотація

Зміст


 

Переводчик